stavebnice

Zdroj s dálkovým ovládáním návazných zesilovačů

datum vložení 25.1.2008 - 14:47

Konečně jsem se dokopal k dokončení návrhu slíbeného zdroje s dálkovým ovládáním návazných zesilovačů. Trvalo mi to trochu déle, než jsem předpokládal, ale to nebylo nakonec na škodu věci, protože jsem si vše alespoň více promyslel. Návrh je hotov, ale nakresleno a vyrobeno to dosud není, máte proto možnost vše ještě zpřipomínkovat. Tedy stručný popis řešení: Vše, včetně dvou transformátorů ( toroidního hlavního a EI pomocného ), je na jediné desce rozměrů 220x120 mm. Hlavní transformátor je stejný jako použil PMA ve svém zdroji pro Dispre II, tj. 15 VA zapouzdřená Talema, pomocné trafo je 2,6 VA Hahn. Výška obou je taková, že umožňuje použití zdroje v krabici vysoké 1U. Talema nabízí také transformátor stejného půdorysu, ale s výkonem 25 VA, který je ale vyšší, takže při jeho aplikaci by bylo nutné použít krabici vyšší...

     Hlavní stabilizátor pro napájení analogové části předzesilovače je v diskrétním zapojení ( TL431 + darlington ), vlečeného typu ( záporné napětí je odvozeno od napětí kladné větve ). Výstupní napětí lze nastavit trimrem v rozsahu asi +/- 10 V až +/- 20 V, přičemž lze druhým trimrem jemně dostavit i symetrii obou napětí. Hlavní stabilizátor je společný pro oba kanály, za ním je zapojen kapacitní násobič, který je ale pro každý kanál samostatný. I tyto stupně jsou osazeny výkonovými darlingtony, bez proudové limitace. Zdroj obsahuje i fixní stabilizátory +/- 12 V pro napájení 24 V pomocných relé, dále fixní stabilizátor 5 V pro motorek potenciometru a fixní stabilizátor 15 V ( 5 V ) pro napájení ovládací logiky ( bude-li použita ). 
     Všechny tyto stabilizátory i kapacitní násobiče jsou umístěny na chladících hranolcích 20x10 mm, které jsou součástí plošného spoje a které lze přišroubovat ke dnu krabice, takže výsledná chladící plocha je víc než dostatečná ( obdoba chladících hranolků používaných ve všech mých zesilovačích ). Všechna napětí lze z modulu vyvést pomocí šroubovací svorkovnice, WAGO svorek nebo násuvných konektorů Hartmann. Zdroj je koncipovám jako plovoucí, ale lze ho i přikostřit pomocí vodivého distančního sloupku. Jako jistící prvky jsou použití polyswitche ( na vstupní síťové straně, ale i na ss straně - za hlavní filtrací - jištění je společné pro všechna napětí. Před hlavním síťovým transformátorem je předřazen síťový CLC filtr s proudově kompenzovanou tlumivkou. Řídící část: po zapnutí síťového vypínače je síťové napětí připojeno na pomocný transformátor a síťovým kmitočtem se ovládací logika uvede do výchozího stavu ( stand by ). Stisknutím zapínacího tlačítka se překlopí dělička dvěma do zapnutého stavu a ovládací relé sepne síťové napětí do hlavního transformátoru. Při druhém stisku se dělička přepne zpět do výchozího stavu, ale pomocný obvod udržuje zapínací relé ještě dlouho seplé - to proto, aby se napřed vyply všechny ovládané koncové zesilovače a nevznikal proto nežádoucí jev, provázející zpravidla vypnutí předzesilovače. Teprve po uplynutí několika desítek vteřin odpadne i toto relé a předzesilovač je proto vypnut. Stiskem zapínacího tlačítka se vyšle zapínací impuls i do ovládaných zesilovačů. Je-li stisknutí krátké, vyšle se krátký impuls ( zapne se jen první zesilovač v kaskádě ), trvá-li déle ( cca 1-2 sec. ), vyšle se impuls podstatně delší a pak zapnou postupně všechny zesilovače v kaskádě. Předzesilovač by měl být prvním stupněm kaskády ( master ), ale protože má i slave vstup ( galvanicky oddělený ), lze ho zapnout nejen tlačítkem, ale i dálkově z jiného zařízení. Tak to je v krátkosti vše.